0

BROSHOP đại lý ủy quyền SONY Vietnam. PS4 Slim, PS4 Pro, PS VR Giá cực tốt.