0

Cáp Kết Nối Macbook, Out HDMI, Out VGA, USB-C Port. Giá cực tốt.