0

Hướng dẫn hiển thị đường dẫn đầy đủ của thư mục/file trong Mac OS X

Nếu bạn là một người phải thao tác nhiều với Finder thì sẽ thấy rất khó khăn để xem nhanh, đầy đủ đường dẫn của thư mục. Bài sau sẽ hướng dẫn bạn kích hoạt thông tin đường dẫn đầy đủ của thư mục hoặc file khi bạn đang thao tác với Finder.

Trong chương trình Finder của Mac OS X có một thanh rất thú vị và chứa nhiều tính năng ẩn, đó là thanh Path (Path Bar). Mặc định thì Mac OS X sẽ ẩn thanh này đi, và để hiển thị thanh này lên rất dễ dàng, bạn hãy thực hiện theo các cách sau

Bạn mở Finder lên, nhấp vào menu “View” và chọn tiếp “Show Path Bar”

Lúc này tất cả các cửa sổ Finder sẽ đều hiển thị thanh đường dẫn này lên. Với việc có thanh đường dẫn này, bạn có thể nhắp đúp để di chuyển đến bất kỳ thư mục nào hiện trên đó, bạn cũng có thể kéo tập tin, thư mục vào đây để di chuyển vào thư mục đó.

Chúc bạn vui vẻ và khám phá thêm nhiều tính năng của thanh công cụ này!

Hoặc bạn có thể hiển thị chi tiết đường dẫn nằm phía trên bằng cách sau:

Vào Applications > Utilities > Terminal. sau đó gõ lệnh

Sau đó gõ tiếp lệnh bên dưới để restart Finder

Lúc đó đường dẫn thư mục sẽ hiển thị như sau:

Ngoài cách trên, bạn cũng có thể cài Total Finder để ẩn và hiện đường dẫn thư mục dẽ dàng và đẹp mắt hơn

Nội dung này chưa có bình luận, hãy gửi bình luận đầu tiên của bạn.
Viết bình luận